İletişim Bilgilerimiz | Özel Deva Tıp Merkezi
Özel Deva Tıp Merkezi

Laboratuvar Görüntüleme

Özel Deva Tıp Merkezi

 

Laboratuar Tetkikleri
özel deva tıp merkezi Biyokimya özel deva tıp merkezi Hormon
özel deva tıp merkezi Mikrobiyoloji özel deva tıp merkezi Pataloji
özel deva tıp merkezi Seroloji özel deva tıp merkezi Hemotoloji
özel deva tıp merkezi Tümor Markırları özel deva tıp merkezi Hepatit Markırları
özel deva tıp merkezi İdrar Analizleri özel deva tıp merkezi İnfertile Tetkikleri
       
 
özel deva tıp merkezi Açlık Kan Şekeri özel deva tıp merkezi TAM KAN 22 parametre
özel deva tıp merkezi ASO özel deva tıp merkezi Tam İdrar Tahlili
özel deva tıp merkezi CRP özel deva tıp merkezi Sedimantasyon
özel deva tıp merkezi RF özel deva tıp merkezi Kan Grubu
özel deva tıp merkezi Helico bacteri kaset test özel deva tıp merkezi İdrar da Gebelik testi
özel deva tıp merkezi Rota virüsü özel deva tıp merkezi Hepatit markırları (kaset test)
özel deva tıp merkezi Gaita Mikroskopisi özel deva tıp merkezi Gaitada Gizli Kan
Radyoloji Tetkikleri
özel deva tıp merkezi Direk Grafiler    
özel deva tıp merkezi Histero Salpingo Grafi ( HSG ) İlaçlı Rahim Grafileri    
özel deva tıp merkezi İntra Venöz Piyelografi (İVP) İlaçlı Böbrek Grafileri    
özel deva tıp merkezi Tüm Batın USG özel deva tıp merkezi Üst Batın USG
özel deva tıp merkezi Pelvik USG özel deva tıp merkezi Tiroid USG
özel deva tıp merkezi Meme USG özel deva tıp merkezi Gebelik USG
özel deva tıp merkezi Testis USG özel deva tıp merkezi Yumuşak Doku USG
Özel Deva Tıp Merkezi
A : Ayvalı Cad. No:113/B Etlik Keçiören/Ankara T : 0312 326 65 65 F : 0312 326 39 56 M : info@ozeldevatipmerkezi.net
Özel Deva Tıp Merkezi
 

özel deva tıp merkezi

Ankara Deva Tıp Merkezi

Tıp Merkezi

ankara tıp merkezi

endoskopi